Sökmotoroptimering - SEO

Vad är det och vad innebär det?

Vad är SEO

SEO eller Search Engine Optimization handlar om att öka din hemsidas exponering på Googles sökmotor. I en allt mer konkurrenskraftig marknad så är det viktigt för företagare att strategiskt arbeta för att öka sin sökmotoroptimering. 

Google är världens mest kända sökmotor. Därför strävar många företag efter att bli nummer ett på Googles söklistor. Med hjälp av relevanta sökfraser är chansen större att nya kunder upptäcker och väljer ditt företag.

Så fungerar det

Sökmotoroptimering handlar om att skapa relevans och värde vilket i sin tur leder till högre exponering på Google. För att skapa strategisk SEO så utgår vi från en process med tre huvudelement:

– Sökordsanalys
– Relevansoptimering
– Länkstrategi

Vi börjar med att välja ut sökord som beräknas tillföra bäst resultat. Bedömningen görs utifrån relevans, sökvolym och konkurrens inom din bransch. Målet är att hitta de sökord som kommer att generera mest klick till din webbplats.
När vi har sammanställt dina sökord kommer vi sedan att analysera din hemsidas struktur. Därefter utvecklar vi din länkstrategi. Med hjälp av välskrivet innehåll och länkar till din webbplats kommer Google att ranka din sida högre på sina resultatlistor med samma innehåll.

Sökordsanalys​

Det är med hjälp av rätt sökord som du ökar trafiken till din webbplats och når flest kunder. Det är flera faktorer som påverkar valen av sökord och deras relevans för dig. Det beror på ditt företags branschområde och var din verksamhet är aktiv. Det är en balans mellan frasernas sökvolym och hur de överensstämmer med din webbplats och de produkter eller tjänster som du erbjuder. 

Målet är att välja sökord som kunder söker efter på Google. Breda sökord kan bidra till kvantitativ exponering men snävare sökord leder ofta till större chans att synas vid rätt tillfälle. Det leder ofta till en högre konverteringsgrad, där besökare blir till betalande kunder. 

Relevansoptimering – OnPage​

Kort beskrivet så görs detta för att hjälpa Google och övriga sökmotorer att se relevansen och förstå webbplatsens innehåll och syfte. Man ser över sidans struktur och text för att förbättra och förtydliga dessa för sökmotorerna.

Det vi kikar på i det här skedet är många faktorer som påverkar slutresultatet, men fem viktiga fragment av helheten är exempelvis:
– Webbplatsens titel
– Webbplatsens texter
– Webbplatsens rubriker
– Webbplatsens meta-beskrivning

Är innehållet på sidan byggt tillfredsställande och på rätt sätt

Länkstrategi – OffPage​

Länkstrategi, eller OffPage, handlar om de yttre faktorer som påverkar en hemsida. Det är ett avancerat optimeringsarbete med syftet att ge er webbplats mer kraft. Genom att skapa externa länkar till din webbplats leder det till högre relevans. 

Det handlar inte bara om mängden länkar utan även texternas karaktär och innehåll. Länkstrategier är väldigt viktiga för att din SEO ska bli framgångsrik. Det är också det mest omfattande arbetet inom sökmotoroptimering. Många och relevanta länkar uppmärksammar din hemsidas värde till Google. Länkar av rätt karaktär och innehåll skapar kraft vilket leder till bättre optimering på Google. Google ser länkar till din hemsida som rekommendationer vilket sökmotorn analyserar som positivt. Länkstrategin är komplex, eftersom Googles funktioner har blivit mer och mer avancerade med åren. Därför krävs strategiska länkar för att skapa effektiv optimering.

Länkstrategi är en viktig del av sökmotoroptimeringen för att din webbplats ska hamna på Googles organiska resultatlistor. Det tar mycket tid och energi för att skapa externa länkar med relevant innehåll men det är ett effektivt sätt för företag att rankas högre på Google.