2024-05-14: Nyhetsdag med Fredric Renström. (Avpubliceras 14 Juni 2024)