2023-03-24: Nyhetsdag med Fredric Renström. (Avpubliceras 28 april 2023)